FAMILY FRIENDLY PROJECTS

 

Family Friendly Projects Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart  Leuven

Beste sponsors en sympathisanten,

Graag willen we als kinderartsen en medewerkers van de dienst pediatrie-neonatologie van het H Hart Ziekenhuis  in Leuven , jullie warm maken voor onze “  Family Friendly “ projecten. Wij worden in deze filosofie ook gesteund door onze gynaecologen en medewerkers van de moeder-kind diensten.

Eigenlijk is “Family Friendly” een filosofie  of  missie-visie die ontstond  in 2014 als motivatie voor hoog kwalitatief en geëngageerd  samenwerken tussen  artsen , verpleegkundigen en medewerkers en een meerwaarde bieden in zorg op een kindvriendelijke manier aangepast aan onze patiënten populatie gaande van de pasgeborene tot de adolescent.

Onze missie is hoofdzakelijk gebaseerd op family-centered care , ontstaan halfweg de twintigste eeuw in USA en geactualiseerd in 2012 door de Academy of Pediatrics  . Het principe is dat  de familie de primaire bron is van ondersteuning en kracht voor het kind tijdens het zorgproces . Zorg moet afgestemd zijn op het verhaal en de leefwereld van het kind, waarbij de inbreng van de ouders en familie noodzakelijk is .

De basisprincipes kunnen we als volgt samenvatten : kind en familie staan centraal bij elke zorgbeslissing , worden beschouwd als deskundigen op gebied van emotie en ontwikkeling van het kind en worden in staat gesteld om actief deel te nemen in beslissingen in het zorgplan.

Deze basisfilosofie heeft reeds wetenschappelijk aangetoond dat ze leidt tot een betere gezondheidsprognose en outcome voor de patiëntjes , een hoger tevredenheidsgevoel bij artsen , medewerkers en patiënten en een economisch voordeel in kost en efficiëntie van zorg.

Met onze visie willen we op deze manier bijdragen tot een hogere kwaliteit in zorg ,een betere patiënten participatie  en een efficiëntere informatieoverdracht naar het kind en zijn ouders.

Om deze visie voor kinderen tastbaar te maken riepen we in 2018 “  Gus de Octopus “ tot leven.  Gus is de  mascotte voor de verder uitwerking van onze projecten. Met al zijn tentakels staat hij  symbool voor de multivalente  , liefdevolle en omarmende zorg aan onze patiëntjes en hun ouders en familie .

Op tafel liggen reeds verschillende deelprojecten:

  • een website voor ouders en kinderen om een betere voorbereiding op ziekenhuisopname en -zorg mogelijk te maken

  • muurschilderingen in de fantasie leefwereld van de kinderen met Gus onder water om een ziekenhuisopname minder ingrijpend te maken

  • voorlees namiddagen door ouders

  • co-sleepers zodat ouders en jonge kinderen veilig bij mekaar kunnen overnachten

  • een broertjes en zusjes- kamer zodat bezoek veilig en hygiënisch kan verlopen tijdens een opname

  • reanimatielessen door en voor kinderen en hun ouders die aanleren dat elke minuut een bijdrage kan zijn tot een leven

 

Deze initiatieven zijn maar mogelijk door financiële ondersteuning en crowd funding.

Een ziekenhuis wordt voor dergelijke initiatieven niet gefinancierd wat maakt dat er beroep moet worden gedaan op organisaties als de uwe, projecten die worden uitgeschreven door banken, serviceclubs, eigen initiatieven om geld in het laatje te brengen….

Voor de Abdijfeesten Vlierbeek op 21, 22 en 23 juni 2019 kozen wij een zeer ambitieus project uit.

Het betreft hier het installeren van webcams op de afdeling neonatologie , waardoor ouders van thuis hun baby kunnen zien en volgen wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn  en zo de scheiding van hun premature baby als minder traumatisch ervaren .Voor  sommige baby’s duurt het immers  6-8 weken vooraleer ze naar huis kunnen na de geboorte. Deze visuele band, als is het op afstand, kan hierin een duidelijke meerwaarde betekenen.

Uiteraard zal, indien jullie ons voorstel kunnen steunen, op een zeer duidelijke manier worden aangegeven dat dit enkel met jullie hulp kon gerealiseerd worden.  Hierover zullen nadien de nodige afspraken worden gemaakt met onze communicatiedienst. Daarnaast zijn we eveneens bereid om ons project toe te lichten indien hieromtrent een vraag zou zijn.

 

We hopen van harte  op jullie financiële ondersteuning om onze Family Friendly Projects te kunnen realiseren en een meerwaarde te betekenen voor de Leuvense kinderen en hun ouders.

 

Dr. Inge Van Wambeke, diensthoofd

 in naam van alle kinderartsen en medewerkers  dienst pediatrie en neonatologie H Hart Leuven