Samenwerking verenigingen

Vzw Abdijfeesten Vlierbeek organiseert jaarlijks de Abdijfeesten eind juni. De volledige opbrengst van deze feesten wordt aan een goed doel geschonken en momenteel is de keuze gevallen op het Familie Friendly Project van het kinderziekenhuis H.Hart Leuven.

Samen met een team enthousiaste pediaters en verpleegkundigen wordt het programma telkens doorgesproken en voorbereid.

Natuurlijk kunnen wij ook niet zonder de broodnodige sponsors die jaarlijks een ferme duw aan de kar geven.

Maar voor de praktische organisatie doet Vzw Abdijfeesten Vlierbeek beroep een op heel wat vrijwilligers, die we heel dankbaar zijn voor de onbaatzuchtige inzet gedurende het feestweekend en bij de voorbereiding en het opruimen.

Daarnaast streven wij ook naar verbondenheid met verschillende verenigingen zoals de Vzw Vuurvreters, de Vzw Vlierbeekriders, de Scouts en Chiro Vlierbeek.

Recentelijk hebben wij ook een samenwerkingsakkoord besproken met de Vrouwen van 78-79, een vrolijke groep dames, en de eerste vereniging van de Vrouwelijke Jaartallen.

Meer over deze verenigingen in de volgende pagina's.