VZW TREFPUNT VLIERBEEK

 

Doel van de vereniging:De vrijwaring en verdere uitbouw van de "Abdij Vlierbeek" als ontmoetingscentrum voor allen die begaan zijn met het leven in en om de abdij en dit zowel op cultureel,historisch,sociaal en parochiaal vlak als op het vlak van infrastructuur,telkens met respect voor de functie van de abdijkerk als parochiekerk en de privacy van de abdijbewoners.

De vereniging mag daartoe zelf initiatieven nemen of medewerking verlenen aan initiatieven van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.