Dank u/Wensen 2020

Het jaar 2019 loopt op zijn laatste benen en wij kijken fier terug op wat Vzw Abdijfeesten Vlierbeek in dit jaar realiseerde.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werden de feesten op 21,22 en 23 juni een groot succes.

Wij schonken 10500,00 eur aan het goede doel,het kinderziekenhuis van het H.Hart regio Leuven.

En het kerstevent op 14 december werd ondanks de gure weersomstandigheden eveneens een succes.Begin 2020 zullen wij aankondigen welke schenking wij opnieuw kunnen realiseren voor hetzelfde goede doel.  

Wij willen hierbij onze sponsors, onze medewerkers van de vzw, de vele helpende handen van onze vrijwilligers, het team van het H.Hartkinderziekenhuis en talrijke bezoekers van harte danken voor hun steun,hun hulp ,materieel en/of financieel, en hun bezoek.

Wij wensen aan iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond jaar 2020.

Namens de medewerkers van de Vzw Abdijfeesten Vlierbeek