Goede doel

De VZW Move To Improve

De VZW Move To Improve is een ondersteuningsorganisatie voor kinderen met neuromotorische (bewegings)problemen. Het doel van deze VZW is het optimaliseren van de zorgen voor deze kinderen.

Hoe gaan we te werk :

- Deze kinderen meer en beter laten bewegen
- Grondige objectieve evaluatie van het bewegende kind
- Stimuleren van onderzoek dat de behandeling kan optimaliseren
- Streven naar duurzame oplossingen

De kinderen consulteren in het UZ Leuven Campus Pellenberg, waar samen met de faculteit voor bewegings- en revalidatiewetenschappen (FABER, Katholieke Universiteit Leuven) het onderzoek plaatsvindt onder leiding van Prof. Dr. Guy Molenaers. Het laboratorium voor klinische bewegingsanalyse speelt een vooraanstaande rol in de evaluatie en het onderzoek. Via het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) is er een goede samenwerking met andere Belgische centra.

Het UZ Leuven Campus Pellenberg speelt op wereldvlak een toonaangevende rol in dit domein. Nadeel van deze koppositie is dat men steeds in de wind rijdt. Dit wil zeggen dat nieuwe en betere behandelingen, die ontdekt worden tijdens het onderzoek, niet kunnen toegepast worden in de dagdagelijkse klinische praktijk door te weinig financiële middelen.

Daarnaast is er vaak te weinig apparatuur voorhanden, welke thans nodig is om deze kinderen met neuromotorische problemen sneller en beter te kunnen laten revalideren en herstellen. Deze kinderen moeten dagelijks zware fysieke inspanningen leveren om aan te leren waar weinig mensen bij stilstaan : zich voortbewegen op eigen kracht. Deze topprestaties benodigen echter ondersteunend topmateriaal, maar hiervoor zijn er vaak onvoldoende financiële middelen ter beschikking.

Het is nochtans van het allergrootste belang dat we deze kinderen de ondersteuning kunnen geven die ze echt verdienen! Hoe beter en hoe meer we deze kinderen kunnen laten bewegen, hoe minder afwijkingen er zullen ontstaan en hoe zelfstandiger zij later kunnen functioneren in de maatschappij. Bovendien geeft beter fysiek functioneren deze kinderen een belangrijke psychologische boost en dat kan alleen maar positief zijn!